Vanuit echtheid durven leven geeft vrijheid van handelen
zonder de verbinding met jezelf en je omgeving te verliezen.

Dichter bij vrijheid van handelen, dat gun ik iedereen. Dat klinkt simpel maar is nog niet zo eenvoudig. Akkoord zijn met wie je bent maar όόk met wie je niet bent. Hoe maak jij contact met jezelf en met de mensen om je heen, dat is het uitgangspunt van waaruit je ontwikkeling kan plaatsvinden. Een fascinerende weg, daar kun je soms wel wat hulp bij gebruiken.

Als oefentherapeut Cesar, later werkend vanuit de haptonomische benadering heb ik veel mensen
begeleid met stress gerelateerde klachten.

Om mijn therapeutische gesprekken meer richting, diepgang en theoretisch fundament te geven ben ik gestalttherapie gaan studeren. Ik merk dat mijn jarenlange ervaring in de paramedische sector een grote meerwaarde is in mijn werk als gestalt psychotherapeut. De afgelopen jaren heb ik ook als trainer gewerkt bij de opleiding tot Gestalttherapeut bij de NSG in Amsterdam.

Binnen mijn grote (5 kinderen) samengestelde gezin ben ik de nodige strubbelingen tegengekomen. Ik ben veel gestruikeld over mijn grenzen en over die van mijn gezinsleden. Ik heb zoekend met soms veel frustratie maar bovenal met een groot verlangen mijn man en de kinderen niet te verliezen, een weg gezocht naar een nieuwe balans in mijn leven. Dit was geen makkelijke weg maar ik denk dat wij er liefdevol zijn uitgekomen maar er ieder voor zich wel ook onze blauwe plekken aan hebben overgehouden. Ik durf ook te zeggen dat de vorming van mijzelf als stiefmoeder mij volwassener heeft gemaakt; reëel, nuchter en handelend vanuit mijn behoefte. En dat effect ervaar ik als een groot cadeau in mijn leven.

Psychotherapie

therapie van het contact 

De meeste van onze behoeften maar όόk ons lijden, hebben te maken met de ander: we willen gezien worden, we willen erbij horen etc. Tegelijk met de behoefte bestaat ook de angst: de angst om afgewezen te worden, de angst voor conflicten, de angst om niet te krijgen wat we willen.
Niet al je behoeften worden bevredigd. Je zoekt dan binnen je leefomgeving (in je gezin van herkomst, je huidige relatie, je vriendschappen, je werk etc. ) naar een manier om je behoeften tόch te bevredigen. Wanneer je je behoefte verdringt om niet elke keer bijvoorbeeld de afwijzing te voelen, spreken we van een onaffe situatie. Dit patroon van verdringing, van jezelf ‘’wegmaken’’, wordt ook wel een overlevingsmechanisme genoemd.

Tijdens het therapeutisch proces kweek ik begrip voor dit mechanisme; je hebt het altijd zo gedaan, het heeft je ver gebracht, alleen voldoet het nu niet meer. Je wordt je bewust van je keuzemogelijkheden, ook als het niet vόelt als een keuze. Er hoeft dus niets weg van de manier zoals je het nu doet, er komt alleen iets bij.

Hoe om te gaan met de stroom van veranderingen om je heen, met wat voorbijgaat en met wat erbij komt? Wat wil je daarmee, wat kun je, wat mag je, wat durf je niet, wat moet je? Van kleine keuzes tot grote dilemma’s. Wanneer zeg je ja en wanneer nee? Wat doe je wel en wat doe je niet? Welke behoeftes beheers je omdat je weet dat ze vooral tot ellende zullen leiden? En wanneer is de maat vol en volg je je impulsen, wat er ook van komt?

Support, erkenning, herkenning en humor zijn voor mij de pijlers van de therapie. Ieder mens bezit de wens om te groeien; tijdens een therapeutisch traject kijken we samen welke obstakels deze wens belemmeren.

De ontwikkeling van een samengesteld gezin verschilt fundamenteel met een biologisch gezin, ook wel KERNGEZIN genoemd. Er is tijd, geduld en veel liefde voor elkaar nodig om het ‘te redden als stiefouders.’ Kortom, het is hard werken. Als stiefouder moet je een geweldige acrobaat zijn, want je moet in staat zijn zorgvuldig te balanceren tussen je eigen behoefte en die van je gezin

De realiteit voor dit type gezin is, is dat het een fundament van verdriet heeft. Het grootste deel van het gezin heeft iets te verwerken gehad, een overlijden of een scheiding. Er komen twee gezinsculturen bij elkaar, met ieder eigen gewoontes, normen en waarden. In een nieuw gezin moet alles opnieuw ontdekt worden, er komen nieuwe regels en gewoontes. Best een klus dus.

Doordat er zoveel dynamieken, loyaliteitsconflicten, jaloezieën etc. kunnen spelen binnen een samengesteld, kan het fijn zijn daar hulp bij te krijgen. Naast Gestalttherapeut ben ik ook ervaringsdeskundige als stiefmoeder en ik merk dat dat gegeven door mijn cliënten als prettig wordt ervaren. Ik weet als geen ander wat er kan spelen binnen stiefgezinnen.

Wilt u meer informatie over samengestelde gezinnen, dan kunt u een samenvatting van mijn scriptie downloaden door op de afbeelding te klikken.

Soms is het niet makkelijk om open te staan voor wat je voelt of is het lastig om woorden aan je gevoel te geven. Verwoorden van je angsten, verlangens, frustraties of woede; als er een rem zit op je woorden,  kun je de neiging tot piekeren en/of lichamelijke klachten ontwikkelen.

Ook ontwikkelt je gevoel van seksualiteit zich in deze fase sterk. Het kan zijn dat je worstelt met je seksuele geaardheid. Vaak lastige en kwetsbare gevoelens.

Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook, dat je meer een flapuit bent en daardoor onnodig veel strijd ervaart met je omgeving. Leren ‘’kauwen’’ op wat je voelt en vindt en bewust beslissen wat je daarvan deelt met anderen, ook hoé je dit doet, kan rust en zelfvertrouwen geven.

Het gevoel dat je meer vrijheid zult ervaren om je uit te spreken, eerst naar jezelf en dan naar je omgeving, is een geweldig gevoel. Zicht op je identiteit: een cadeau waar je je hele leven blij mee zult zijn.

Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Gestalt psychotherapie..

  • ..is gericht op herstel van verbinding met jezelf en je omgeving ( in die volgorde )
  • ..werkt vanuit het hier en nu, een open en echte relatie tussen de cliënt en mij neemt een grote plaats in.
  • ..onderzoekt problemen op het gebied van seksualiteit, angsten, schaamte/schuld, depressie, eenzaamheid en woede ( zowel weinig woede als veel woede ervaren )
  • ..is effectief bij traumaverwerking, stress, innerlijke conflicten, bij ( chronische ) ziekte of mantelzorg
  • ..helpt je te verhelderen waarom sommige ( sociale ) contacten je steeds onvoldoende geven waar je naar verlangt
  • ..is niet analytisch, maar sterk ervarend; wat heb je nodig maar ook wat niet om meer vrijheid van handelen te ervaren
  • ..is een goede methode om je opnieuw te verbinden met je eigen kracht en verlangen

Een therapeutisch traject kan ook licht werpen op het paradoxale proces waar wij als mensen allemaal last van kunnen hebben:

We zijn als mens als het ware opgedeeld in een spreker en een toehoorder, een idealist en een saboteur, een avonturier en een angsthaas, degene met goede voornemens en degene die in bed blijft liggen, de gezondheidszorger en de verslaafde. In dit contact met onszelf worden we vastgezogen in een paradox: de ene helft spreekt de andere helft toe die niet lijkt te willen wat deze helft wil. Het klinkt tegenstrijdig, maar ik wil wat ik niet wil. Hoe kan ik iets willen wat ik niet wil? Ik kan alleen zoiets volhouden als ik mijn ogen sluit voor mezelf: ik doe alsof mijn onzekere, angstige en niet-willende kant niet bij mij hoort en ga geloven in een zelf geconstrueerd beeld over mezelf.

Zo hebben we allemaal onze schaduwkanten waarvan we misschien stiekem graag willen dat niemand ze van je ziet. Toch is jezelf verbinden met alle facetten van jezelf de route om meer vrijheid te ervaren.

“Soms vertangen mijn handen niet. Soms durf ik mij eventjes aan tederheid toe te vertrouwen. En meer en meer wordt de zweep van het volmaaktheidsideaal vervangen door de ondeugende humor van een kloteneuroot die er van zichzelf mag wezen.”
(De Roeck 1975: 27)

Vergoedingen, tarieven en klachten

•  Gestalt psychotherapie: €70,- Sessie duurt een uur.

Relatietherapie: €100,- Sessie duurt 5 kwartier.
De verzekering ziet de begeleiding van relaties niet als therapie,
dit betekent dat dit niet vergoed wordt.

Voor een intakegesprek reken ik hetzelfde tarief.

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten van de therapie, afhankelijk van uw zorgpakket. Gestalttherapie valt onder de alternatieve zorg of complementaire zorg.
Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig. Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer dit niet het geval is breng ik 75% van het afgesproken tarief in rekening.
Ik ben als Gestalttherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging NVAGT, EAGT en de koepelorganisatie RBCZ.

Licentienummer: 901106R
Persoonlijke AGB code: 90 – 047599
Praktijk code: 90 – 56179

Op ZorgWijzer vindt u een overzichtspagina met vergoedingen voor gestalttherapie per zorgverzekeraar. Bekijk deze hier.

Belangrijk:

  • U kunt vergoeding aanvragen bij de Sociale Verzekering Bank als u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget. Zie svb.nl
  • Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u op basis van de wet “Bijzondere bijstand” vergoeding aanvragen bij de Sociale Dienst van uw gemeente.
  • Een werkgever blijkt vaak bereid om leerprocessen financieel te ondersteunen, zeker als dit het ziekteverzuim kan voorkomen of verkorten.

Let op: Zorgverzekeraars veranderen hun voorwaarden zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Ondanks de grote zorg die ik besteed aan het actueel houden van dit overzicht, kunnen er geen rechten aan ontleent worden.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVAGT, daarmee heb ik mij ook verbonden aan de ethische code van de NVAGT. Mocht je een klacht hebben over mij als therapeut, dan is mijn streven dat we hier in een gesprek samen met elkaar uit kunnen komen. Mocht dit niet lukken dan is er sinds januari 2017 een nieuwe wet, de Wkkgz die de gelegenheid biedt om een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Een klachtenfolder ligt tevens in mijn praktijk of download het formulier hier.

Blog

Naast mijn werk in de praktijk schrijf ik ook graag over mijn vak.

Voor contact

Neem gerust contact met mij op om samen te bespreken of ik iets voor je kan betekenen.

Mail naar:
info@praktijkpeijnenburgh.nl

Of bel:
035 602 9755